Rada naukowa

Marta Mańczuk

V-ce Przewodnicząca Rady Naukowej

Piotr Rutkowski

Przewodniczący Rady Naukowej

Magdalena Cedzyńska

Członkini Rady Naukowej

Iwona Ługowska

Członkini Rady Naukowej

Jan Poleszczuk

Członek Rady Naukowej

Katarzyna Kozak

Członkini Rady Naukowej

Magdalena Rosinska

Członkini Rady Naukowej

Paweł Koczkodaj

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. n. med.

dr hab. n. med.

mgr

dr hab. n. med.

dr hab. n. tech.

dr n. med.

dr hab. n. o zdr.

dr n. o zdr.

Paweł Wiechno

prof. dr hab. n. med.

Członek Rady Naukowej

Michał Kamiński

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. n. med.

Nastazja Pilonis

dr n med

Członkini Rady Naukowej

Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi.


Głównym przedmiotem jego zainteresowania są czerniaki, raki skóry oraz mięsaki tkanek miękkich i kości (w tym GIST). Członek takich stowarzyszeń jak ASCO (członek International Affair Committee), Connective Tissue Oncology Society (były członek Board of Directors CTOS), PTO, ESSO, Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Raka — EORTC (Ex-Chair of Membership Committee), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Autor i współautor ponad 150 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (Impact Factor ponad 4000, indeks cytowań powyżej 20000, indeks-H 62) oraz kilku podręczników (m.in. uhonorowany nagrodą zespołową Ministra Zdrowia za podręcznik „Chirurgia nowotworów”) i rekomendacji klinicznych polskich i międzynarodowych.


Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych (m.in. dotyczących biopsji węzła wartowniczego w czerniaku skóry, badań molekularnych u chorych na mięsaki, czerniaki skóry i GIST, wieloośrodkowych badań klinicznych), współkoordynator Rejestru Klinicznego GIST i Polskiego Rejestru Nowotworów Kości, członek Rady Agencji Badań Medycznych, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka. Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Marta Mańczuk

dr hab. n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

Matematyczka, epidemiolożka, profesorka w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów.


Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 2014-2015, w kategorii Senior Advanced Research Award. W ramach stypendium odbyła roczny staż naukowy w Icahn School of Medicine at Mount Sinai, w Nowym Jorku. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych. Główna badaczka w kohortowym badaniu populacyjnym PONS. Od 2020 r. jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Państwowej Akademii Nauk.


Współautorka i popularyzatorka Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i koncepcji medycyny stylu życia. Ekspertka Narodowej Strategii Onkologicznej w dziedzinie prewencji pierwotnej nowotworów. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2022-2026. Współautorka ponad 50 pełnotekstowych prac naukowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach.

Magdalena Cedzyńska

mgr

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Psycholog, psychoterapeuta, kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym.


Zajmuje się prewencją pierwotną nowotworów, głównie w zakresie ograniczania następstw palenia tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzależnienia od tytoniu. Przez ponad 15 lat brała udział jako badacz i koordynator w wielu krajowych i międzynarodowych projektach, badaniach klinicznych i obserwacjach. Kierownik projektu „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.” Koordynowała i prowadziła szkolenia na ponad 50 kursach dotyczących leczenia uzależnienia od tytoniu dla pracowników służby zdrowia w całej Polsce. Jest współautorką programu kursu.


Jako członek Rady Doradczej International Network of Women Against Tobacco (INWAT) Europe jest zainteresowana i zaangażowana szczególnie w kwestie dotyczące kobiet i kontroli tytoniu.


Jest współautorką ponad 20 publikacji naukowych (recenzowanych), 7 książek, rozdziałów, monografii i programów edukacyjnych. Wygłosiła wiele prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Ekspert kampanii „Nie spal się na starcie” oraz kampanii „Stop Fake Friends” kierowanych do młodzieży.


Za swoją działalność otrzymała odznakę Złote Płuca Fundacji Promocja Zdrowia.

Iwona Ługowska

dr hab. n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

Specjalista onkologii klinicznej, Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Kontaktów Zagranicznych, reprezentant RP w Mission Cancer EU, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Koordynator Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjniej, Centrum Naukowo-Przemysłowego, koordynator sieci EURACAN w Polsce oraz członek Komisji Bioetycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.


Profesor Iwona Ługowska jest przewodniczącą ESMO Publishing Working Group, członkiem ESMO Oncology ProEditorial Bord, członkiem ESMO Guidelines Committee (Melanoma) oraz członkiem Zarządu OECI. W latach 2019-2021 była członkiem Zarządu EORTC.


Otrzymała nagrodę ASCO IDEA Program; odbyła staż w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Jest laureatką FLIMS 2015, EORTC-NCI-ASCO 2010, Talent in Oncology Programme – the Global Learnings in Oncology Workgroup (TOP/GLOW 2011-2013). Była nagrodzona dwoma stypendiami ESMO (2010 i 2015), dwoma stypendiami Holenderskiego Instytutu Nauk o Zdrowiu (NIHES) – Clinical Trials Methodology (2010) oraz Clinical Decision Modelling (2011). Odbyła też staż dotyczący prowadzenia i organizacji badań klinicznych wczesnych faz w Sir Bobby Robson Cancer Trials Research Centre w Newcastle.


W swojej pracy zawodowej od ponad 15 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych onkologicznie, ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, głównie wczesnych faz oraz badań dedykowanych onkologii precyzyjnej.

Jan Poleszczuk

dr hab. n. tech.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Ukończyłem Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (kierunek matematyka) i tam też obroniłem doktorat poświęcony modelowaniu matematycznemu różnych aspektów procesów nowotworowych. W tzw. międzyczasie obroniłem również doktorat w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Śląskiej. Od 2012 roku jestem zatrudniony w Pracowni Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, której jestem kierownikiem od 2018 roku. W latach 2014-2016 przebywałem na stażu podoktorskim w Moffitt Cancer Center w Stanach Zjednoczonych. Od września 2019 objąłem również kierownictwo nowego Zakładu Onkologii Obliczeniowej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.


Jako matematyk i inżynier biomedyczny pracujący w obszarze medycyny, staram się wspierać wiedzą ze swojej dziedziny biologów, lekarzy, fizyków i chemików. Stosuję metody matematyczne, by zrozumieć, jak ze sobą współdziałają mutacje genów i jaki mają wpływ na wzrost nowotworów oraz jak różne patologie układu krążenia przekładają się na charakterystykę propagacji fali pulsu w układzie tętniczym.


Więcej informacji można znaleźć na mojej stronie internetowej http://jpoleszczuk.pl/, na profilu w ResearchGate. Można mnie również śledzić na Twitterze (@Jpoleszczuk).

Katarzyna Kozak

dr n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

Specjalista onkologii klinicznej, pracownik naukowy Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Poza kliniczną pracą z chorymi aktywnie uczestniczy w badaniach klinicznych od początku swojej zawodowej pracy.


Do tej pory uczestniczyła jako współbadacz w ponad 20 komercyjnych i niekomercyjnych, akademickich badaniach klinicznych II i III fazy nad nowymi terapiami w leczeniu chorych na mięsaki oraz nowotwory skóry.


Jest współautorem protokołów niekomercyjnych badań klinicznych, których sponsorem jest Narodowy Instytut Onkologii oraz głównym badaczem w niekomercyjnym badaniu klinicznym II fazy nad neoadjuwantowym leczeniem chorych na mięsaki tkanek miękkich. Doświadczenie zdobywała na warsztatach organizowanych przez EORTC „The Early Career Investigators – EORTC – Platform Meeting” oraz przez ESMO/EORTC/AACR „Methods in Clinical Cancer Research Workshop”.


Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautorem wytycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Narodowej Strategii Onkologicznej dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na czerniaki skóry.

Magdalena Rosińska

dr hab. n. o zdr.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Profesor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - PIB i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, z wykształcenia lekarz medycyny i biostatystyk, jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu w dziedzinie epidemiologii i specjalistką zdrowia publicznego.


Redaktor naczelna kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological Review. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w koordynacji nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w kraju i na poziomie europejskim.


Prowadziła szereg badań dotyczących epidemiologii chorób przenoszonych drogą parenteralną i płciową, a także pandemii COVID-19 i jej wpływu na inne dziedziny medyczne. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych, publikacji eksperckich oraz raportów badawczych.


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-7809

Paweł Koczkodaj

dr n. o zdr.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

Zastępca Kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.


Absolwent kierunku zdrowie publiczne – specjalność promocja zdrowia i epidemiologia - w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Część studiów magisterskich ukończył w Finlandii w University of Lapland oraz University of Eastern Finland w ramach stypendium zagranicznego.


W 2019 r. ukończył studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskując stopień doktora nauk o zdrowiu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego w Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczem studiów Master of Business Administration (MBA) w ochronie zdrowia prowadzonych wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.


Laureat wielu międzynarodowych stypendiów naukowych, m.in.: Alpbach Scholarship Programme w 2016 i 2017 r. (Austria); Cancer Prevention Fellowship Program w 2018 r. w National Cancer Institute w USA; Fulbright-Schuman Award (2022 – University of Virginia, USA); Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2022 – National Cancer Institute, USA). Od 2017 r. pełni funkcję Ambasadora Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (m.in.: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, European Network for Smoking and Tobacco Prevention).


Autor i współautor prac naukowych tematycznie związanych z prewencją pierwotną i wtórną nowotworów złośliwych, a także ich epidemiologią. Popularyzator nauki, autor wielu wykładów i artykułów o tematyce popularnonaukowej związanej ze zdrowiem publicznym

Paweł Wiechno

prof. dr hab. n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Specjalista onkologii klinicznej, profesor instytutu, ukończył Warszawską Akademię Medyczną w Warszawie w 1992 roku.


Po stażu podyplomowym związał karierę zawodową z Centrum Onkologii w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie). Od początku kariery zawodowej pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego.


Autor licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z dziedziny onkologii, badacz w międzynarodowych badaniach klinicznych, współautorpodręczników z dziedziny onkologii i andrologii. Uczestniczy w licznych badaniach naukowych, w tym jako koordynator krajowy. Pełni funkcje przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, w ramach którego koordynuje działalność edukacyjną.


Od 2011 roku pełni funkcje Kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego.

Michał Kamiński

prof. dr hab. n. med.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawa

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 2005 roku.


Od 2006 roku pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie od 2015 roku kieruje Zakładem Profilaktyki Nowotworów oraz od 2018 roku kieruje Pracownią Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, od 2018 roku na stanowisku profesora Instytutu. Ponadto jest zatrudniony jako profesor w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jak również jako konsultant naukowy w Department of Health Management and Health Economics na Uniwersytecie w Oslo, w Norwegii.


Prof. Kamiński większość swojego czasu poświęca resekcji wczesnych nowotworów, zabiegom przezustnej endoskopowej miotomii (POEM), leczeniu przełyku Barretta, endoskopowej pankretografii wstecznej (ECPW) i innym zaawansowanym zabiegom endoskopowym.


Ze względu na swoją działalność jest kierownikiem sekcji jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTGE), kanclerzem Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) i kierownikiem europejskim komitetu skryningów raka jelita grubego Światowej Organizacji Endoskopii (WEO).


Jest również kierownikiem naukowym najbardziej kompleksowych warsztatów endoskopowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Warsaw Live Endoscopy (www.wlendoscopy.pl).


Oprócz endoskopii zajmuje się skryningiem raka jelita grubego, będąc współkoordynatorem Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w Polsce.

Nastazja Pilonis

dr n med

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Ukończyła studia medyczne w 2016 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie kończy specjalizację z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.


W 2021 r. Dr Pilonis ukończyła 2-letnie stypendium badawcze w dziedzinie onkologii gastroenterologicznej w Medical Resarch Council Cancer Unit na Uniwersytecie w Cambridge, pracując nad wczesnym wykrywaniem i minialnie inwazyjnym leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego.


Jej zainteresowania koncentrują wokół wczesnego wykrywania i endoskopowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Jest autorką wielu artykułów naukowych opubikowanych w międzynarodowych czasopismach medycznych, w tym w Lancet Oncology, Annals of Internal Medicine i Gastroenterology. W 2019 r. dr Pilonis otrzymała Certyfikat Wczesnego Uznania Amerykańskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii za prezentację na Sesji Plenarnej Kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Gastroenterologii na temat „Długoterminowej zachorowalności i śmiertelności na raka jelita grubego w zależności od jakości pojedynczej kolonoskopii przesiewowej z wynikiem ujemnym”.


Jej praca doktorska analizująca zastosowanie immunochemicznego testu na krew utajoną w stolcu w polskim Programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego jest obecnie wdrażana w ogólnopolskiej strategii badań przesiewowych Ministerstwa Zdrowia.

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail od spółki Oncotransfer Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-781) ul. Roentgena 5, informacji marketingowych o kursach oferowanych przez Oncotransfer, także innych niż obecnie zamawiany, a także innych informacji handlowych (w tym dotyczących ofert promocyjnych oraz nowych produktów i usług oferowanych przez Oncotransfer). W razie wyrażenia zgody Pani/a dane osobowe zostaną przekazane do spółki Oncotransfer Sp. z o.o. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kliknij i dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych.

Warszawska Szkoła Epidemiologii i Prewencji Nowotworów – Zdobywaj nowe kwalifikacje

z najlepszymi

Roentgena 5

02-781 Warszawa

Home
O nas
Nasze kursy
Rada Naukowa

Szkoła

Skontaktuj się z nami

+48 507 837 985

szkola@oncotransfer.pl

Regulamin
Polityka Prywatności

Warszawska Szkoła Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone